Kansen voor Beetsterzwaag

In Beetsterzwaag komt een Brede School. Het wordt één gebouw, waarin in elk geval De Finne (voormalige scholen O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer) en kinderopvang een plek krijgen. De komst van de nieuwe school is de aanleiding om samen met de inwoners van het dorp te onderzoeken welke andere kansen dit nog meer biedt voor Beetsterzwaag. Over het project 'Kansen voor Beetsterzwaag' leest u op deze webpagina meer informatie.