Kansen voor Beetsterzwaag

In Beetsterzwaag komt een Brede School. Het wordt één gebouw, waarin in elk geval O.D.S. De Trime, C.B.S. De Paedwizer en kinderopvang een plek krijgen. De Trime en De Paedwizer zijn inmiddels één school geworden: De Finne. De komst van de nieuwe school is de aanleiding om samen met de inwoners van het dorp te onderzoeken welke andere kansen dit nog meer biedt voor Beetsterzwaag. Over het project 'Kansen voor Beetsterzwaag' leest u op deze webpagina meer informatie.

 • Voorontwerp bestemmingsplan Vlaslaan

  Hier vindt u informatie over het voorontwerp bestemmingsplan.

 • Nieuws Kansen voor Beetsterzwaag

  Lees hier het laatste nieuws over het project Kansen voor Beetsterzwaag.

 • Proces

  Op deze pagina staat het proces beschreven en vind je een visuele weergave van het proces.

 • Contact

  Heeft u vragen of opmerkingen over het project Kansen voor Beetsterzwaag, dan kunt u contact opnemen via kansenvoorbeetsterzwaag@opsterland.nl of via het contactformulier.

 • Aanleiding

  Lees meer over de aanleiding voor het project 'Kansen voor Beetsterzwaag'.

Uitgelicht