Kansen voor Beetsterzwaag

In Beetsterzwaag komt een Brede School. Het wordt één gebouw, waarin in elk geval O.D.S. De Trime en C.B.S. De Paedwizer en een kinderopvang een plek krijgen. De komst van de nieuwe school is de aanleiding om samen met de inwoners van het dorp te onderzoeken welke andere kansen dit nog meer biedt voor Beetsterzwaag. Over het project 'Kansen voor Beetsterzwaag' leest u op deze webpagina meer informatie.

  • Aanleiding

    Lees meer over de aanleiding voor het project 'Kansen voor Beetsterzwaag'.

  • Proces

  • Nieuws Kansen voor Beetsterzwaag

    Lees hier het laatste nieuws over het project Kansen voor Beetsterzwaag.

  • Contact

    Heeft u vragen of opmerkingen over een project Kansen voor Beetsterzwaag, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Opsterland.