Werkzaamheden Sinneblom starten in November

Op 15 juni is Nota Infra gestart met de werkzaamheden aan het Nijlân in Gorredijk. Dit is nu bijna klaar. Komende maanden wordt de Sinneblom aangepakt.

De werkzaamheden aan het Nijlân zijn bijna klaar
In de eerste drie delen van het project, is het Nijlân opnieuw ingericht. Hierbij een overzicht van wat er precies is gebeurd:

  • Het asfalt en de klinkers zijn vervangen
  • Een groot deel van de weg is smaller gemaakt
  • Er zijn schijngoten geplaatst, waardoor de weg smaller lijkt
  • De indeling van de parkeervakken aan het begin van het Nijlân zijn veranderd en iets breder gemaakt
  • Op het laatste stuk van het Nijlân, tussen de Hendrik Ringenoldusstrjitte en de Sinneblom, is een voetpad langs de weg geplaatst
  • Bij een aantal kruispunten zijn drempels geplaatst

De werkzaamheden aan de Sinneblom starten in November
In November starten wij met het vierde deel van het project (Fase 4). In deze fase worden de werkzaamheden aan de Sinneblom opgepakt:

  • Er wordt een schijngoot aan beide zijden van de weg aangebracht
  • Er worden twee drempels geplaatst ter hoogte van de kruising met de Fontein en het Nijlân
  • Er wordt een smal voetpad gemaakt tussen de Jikke Reinbergenstrjitte en de Fontein

Begin december zijn deze werkzaamheden klaar. Daarna wordt er met de werkzaamheden aan het fietspad bij de kruising Hendrik Ringenoldusstrjitte/Nijlân gestart. In december worden er ook zogenaamde ‘punaises’ aangebracht op de verschillende kruisingen aan de Sinneblom en het Nijlân. Ook komen er lijnen op de kruisingen.

Omwonenden krijgen een brief van de aannemer over de planning en de werkzaamheden.