Herinrichting Sinneblom en Nijlân

Het traject Nijlân en Sinneblom krijgt een nieuwe inrichting. Wij willen hiermee de verkeersveiligheid en het woongenot in de wijk verbeteren. Het ontwerp voor deze inrichting is samen met bewoners, de scholen en het Plaatselijk Belang gemaakt.