Het project Herinrichting De Vlecke

Op deze pagina vindt u meer informatie over het project.

Woonwijk De Vlecke in Gorredijk krijgt een nieuwe inrichting. De Schansburg, De Tsjerk Hiddes, De Vlecke en Sjoelstrjitte worden opnieuw bestraat. Ook is er opnieuw onderzoek gedaan naar het riool. De riolering is in deze straten aan vervanging toe. Daarom wordt nu het hoofdriool vervangen en niet gerenoveerd. Wij verwachten dat de werkzaamheden starten in februari 2021 en gereed zijn in oktober 2021. 

De voorbereiding start eind November
Eind november 2020 starten wij met de voorbereiding. Op een aantal kruispunten worden kabels en leidingen aangepast. Vanaf januari 2021 worden er foto’s gemaakt van de woningen om de bouwkundige staat van buiten en van binnen op te nemen.

Pilot duurzaamheid
De gemeente Opsterland heeft veel ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit staat ook duidelijk omgeschreven in ons coalitieakkoord Brêge nei de takomst. Ook bij projecten in de openbare ruimte zijn er veel kansen om duurzamer te werken. Bij dit project wil de gemeente Opsterland duurzame materialen gebruiken en machines die beter zijn voor het milieu. Denk bijvoorbeeld aan graafmachines, kranen en vrachtwagens met minder co2 uitstoot. 

sjoelstrjitte

Een voorbeeld van hoe Sjoelstrjitte eruit komt te zien