Aanleiding

Lees meer over de aanleiding voor het project 'Herbestemming oude melkfabriek Klein Groningen'.

Vanuit het provinciale project Gebiedsontwikkeling N381 kwam geld beschikbaar voor een nieuwe toeristische bestemming van het gebied, dat dicht bij de Turfroute ligt. Het fabrieksterrein van de oude melkfabriek aan Klein Groningen en de toeleidende wegen in Wijnjewoude worden heringericht. Hiervoor heeft de gemeente Opsterland de oude fabriek gesloopt, waarna deze locatie wordt ingericht als centrale plaats voor de bewoners en voor de (vaar)recreant en het dorp. Langs de Opsterlânske Kompanjonsfeart heeft de provincie Fryslân een aanlegvoorziening aangelegd.