Van schoolplein naar groenplein

10 oktober was het de nationale Dag van de Duurzaamheid. Gemeente Opsterland besteedde in Gorredijk daar aandacht aan door verschillende duurzame dorpsinitiatieven bij elkaar te brengen. Het schoolplein van Kindcentrum Loevestein veranderde in een groenplein.

Opening betonfietspad met leerlingen van groep 8

De middag startte met de opening van het duurzame betonfietspad. Leerlingen van groep 8 van School Loevestein fietsten over het nieuwe pad samen met wethouder Libbe de Vries en Gert Brunink, directeur van aannemer Schagen Infra. Brunink legde uit waar de vernieuwing van het fietspad in zit:

“Wij gebruiken zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen en een betonmengsel dat beter voor het milieu is.”

Activiteiten voor jong en oud

De Vries: “De weg is een nog veiliger route voor fietsende scholieren. Buurtbewoners kunnen nu genieten van een blokje om. Het duurzame fietspad is een passende aanleiding om verschillende groene, lokale dorpsinitiatieven bij elkaar te brengen die kinderen en ouders stimuleren om duurzaam te doen."

 Directeur Jeltsje Lieuwes stelde het schoolplein ter beschikking:

“Als duurzame school dragen we graag bij aan een groene bewustwording bij inwoners. Want daar begint het mee!”