Uitvoeringsplan Energietransitie vastgesteld door de raad

Een jaar geleden heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven een Uitvoeringsplan Energietransitie op te leveren. Hier is hard aan gewerkt. Op 9 december 2019 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsplan vastgesteld.

Waarom is er een Uitvoeringsplan gemaakt?

In 2015 heeft Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dit om te voorkomen dat de aarde niet meer dan 2 graden opwarmt. Onze gemeente is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en heeft zichzelf een grote opgave gesteld: Opsterland wil in 2035 een energieneutrale gemeente zijn. Om deze ambities te behalen is er een plan nodig. Dit uitvoeringsplan is gericht op de energietransitie. 

Wat staat er in?

Het plan bestaat uit vier hoofddoelstellingen:

  • Als gemeente het goede voorbeeld geven en dit ook zichtbaar maken
  • Het opstellen van energie- en warmtetransitie visies per dorp en/of wijk
  • Energie besparen
  • Energie opwekken

Per doelstelling beantwoorden we drie vragen:

  • Wat willen we bereiken?
  • Waar staan we/wat is er gedaan?
  • Wat gaan we doen?


Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan is dat we het samen doen met de dorpen.

Benieuwd naar het uitvoeringsplan? Deze vindt u hier