Inloopavond Zonneplan (10 oktober 2019)

Op 10 oktober organiseren wij een inloopavond over hoe om te gaan met zonnevelden in Opsterland. Dit vindt plaats van 17.00 tot 20.00 uur in het Lycklamahûs (Hoofdstraat 80, Beetsterzwaag).

De gemeente Opsterland wil in 2035 energieneutraal zijn. Daarvoor moet ontzettend veel gebeuren. Om die ambitie te realiseren zal ook ruimte worden gegeven aan de opwek van elektriciteit met zonnepanelen. Bij voorkeur op daken van woningen en gebouwen, echter binnen de gemeente zullen ook zonnevelden op land of op water gaan ontstaan. De gemeente Opsterland vindt dat buurtparticipatie bij de ontwikkelen en de realisatie van zonnevelden een belangrijke voorwaarde is. Lusten en lasten eerlijk verdelen. Onder welke condities en voorwaarden zonnevelden kunnen worden ontwikkeld en gerealiseerd staat geschreven in het "zonneplan Opsterland". Dit plan is al met diverse partijen besproken.

Wij willen u de gelegenheid geven om mee te denken met dit plan. Daarom nodigt de gemeente u van harte uit voor de inloopbijeenkomst op 10 oktober in het Lycklamahûs, van 17.00 tot 20.00 uur. Later dit jaar zal de gemeenteraad van Opsterland het zonneplan in haar raadsvergadering bespreken en vaststellen.

Het zonneplan is via deze link te bekijken. Onderstaand vindt u de bijlagen:

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5