Enquête energiegedrag

Om inzicht te krijgen in het energiegedrag van onze inwoners hebben wij een enquête ontwikkeld. Het kost ongeveer 3 minuten tijd om deze in te vullen. Doet u mee?

Gemeente Opsterland wil in 2035 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we evenveel energie moeten opwekken als dat we verbruiken. U kunt energie besparen door technische maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen. Maar u kunt ook energie besparen door 'anders te denken en te doen' met energie. Bijvoorbeeld door korter te douchen of de thermostaat een graadje lager te zetten. In dat kader is deze enquête ontwikkeld. 

We doen een eerste meting in 2020 om het huidige energiegedrag in beeld te brengen. Door het invullen van de postcode krijgen we inzicht in de groene scores per dorp. Over drie jaar delen we de enquête nog een keer. Op basis van eventuele verschillen trekken we conclusies over de gemaakte plannen rondom bewustwording in energiegedrag. In hoeverre hebben die geleid tot een lager energieverbruik? Er is bewust gekozen voor een beperkt aantal vragen met een eenvoudige insteek uit het dagelijks leven. Op die manier proberen we een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken. Uiteindelijk gaat het om een stukje duurzame bewustwording en dat is meer dan alleen het energiethema. 

U kunt de enquête invullen op www.groene-vragen.nl 

enquete