Duurzaam betonfietspad Loevestein

Naast de ambitie van Opsterland om in 2035 energieneutraal te zijn, zijn wij ook bezig met andere vormen van duurzaamheid. Op dit moment wordt er gewerkt aan een duurzaam betonfietspad nabij de school Loevestein.

Bij de aanbesteding van dit fietspad is er gekozen voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) en Milieu-Kosten Indicator (MKI). Ook is er gekeken naar de onderhoudskosten voor vijftig jaar.
Het feit dat er minder grondstoffen nodig zijn (en er dus ook minder grondstoffen vervoerd worden) en er een alternatief (milieuvriendelijker) betonmengsel wordt gebruikt, maakt dit fietspad duurzamer dan eerder aangelegde fietspaden. 

Vrijdag 30 augustus 2019 hebben wethouders Rob Jonkman en Libbe de Vries letterlijk een duurzame voetafdruk gezet in het nieuwe betonfietspad in Gorredijk.
Donderdag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid en zal het fietspad officieel geopend worden.

betonfietspad