Energietransitie

Opsterland in 2035 energieneutraal: dat is onze ambitie. Samen met onze inwoners en bedrijven willen we alle energie die in de gemeente door bewoners, bedrijven en de mobiliteit van het gemeentelijk wagenpark wordt gebruikt, binnen de gemeentegrenzen duurzaam opwekken.