Nieuws Leeuwarden-Fryslân 2018

Hier leest u de laatste nieuwsberichten over het project Leeuwarden-Fryslân 2018 in Opsterland.

  • Geslaagde opening tentoonstelling ‘Tinco Lycklama, een Friese Jonker in de Oriënt’

    Woensdagmiddag 13 juni 2018 is de bijzondere tentoonstelling ‘Tinco Lycklama, een Friese Jonker in de Oriënt’ officieel geopend.

  • Evenement rond dijk of watergang? Denk aan de watervergunning

    In 2018 is Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad van Europa. Met tal van prachtige evenementen en activiteiten, die in onze waterrijke provincie voor een deel ook op en rond het water of bij de dijken plaatsvinden. Mogelijk is hiervoor een watervergunning nodig. Check het tijdig zodat uw prachtige project in 2018 gewoon door kan gaan volgens plan.

  • Terugblik informatie- en inspiratieavond maandag 29 mei 2017

    2 juni - Het was een stralende avond, zonnig en tot laat in de avond warm. Toch kwamen bijna 60 Opsterlanders op maandagavond 29 mei naar De Buorskip in Beetsterzwaag om -onder leiding van Lieuwe Krol- met elkaar van gedachten te wisselen over Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Daarvan is de officiële naam inmiddels veranderd in: Leeuwarden-Fryslân 2018 want het draait volgend jaar niet alleen om Leeuwarden, maar juist om de hele Friese gemeenschap.