Mienskip geeft ideeën over vervolg LF2018

Op 30 januari spraken culturele organisaties, initiatiefnemers van LF2018-projecten, fondsen en geïnteresseerden over de resultaten van LF2018 (Culturele Hoofdstad).

Een paar vragen stonden er tijdens de bijeenkomst centraal. Want hoe kan Opsterland nu verder met de ontstane bruidsschatten (legacy)? En wat is er nodig om de energie vast te houden om het culturele aanbod in Opsterland blijvend te versterken. En hoe kan cultuur ingezet worden om Opsterland economisch en maatschappelijk te versterken? De avond leverde mooie inzichten en ideeën op. De gemeente gaat de resultaten van de avond gebruiken bij het maken van een projectevaluatie van het culturele jaar.  De gemeenteraad krijgt in maart/april deze evaluatie met een advies over hoe er verder gegaan kan worden met de legacy (bruidsschatten) van LF2018.