Informatie over subsidies

Het gehele subsidiebudget voor Opsterlandse LF2018-projecten is besteed. U kunt hier geen aanvragen meer voor indienen

U kunt nog wel gebruik maken van de reguliere subsidie voor cultuurpromotie. U kunt deze subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan versterking en promotie van kunst en cultuur binnen de gemeente Opsterland. De gemeenteraad heeft hiervoor de Subsidieverordening cultuurpromotie vastgesteld.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie cultuurpromotie en het digitale aanvraagformulier vindt u hier.