Handige informatie

U vindt hier een overzicht van telefoonnummers, e-mailadressen en websites.

Contact met Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden - Fryslân

Voor algemene vragen of meer informatie over Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden - Fryslân neemt u contact op met het informatiekantoor van in de Blokhuispoort in Leeuwarden via info@2018.nl of via (058) 751 20 18.

Handige websites

Op de website 2018.nl vindt u nieuws en informatie van de organisatie achter Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.

Voor ondersteuning bij het maken van projectplannen en het uitwisselen van ideeën gaat u naar stipe.frl. Over algemene subsidies van provincie Fryslân leest u op fryslan.frl/subsidies.