Verwijzing bedrijventerrein

Op de gemeentelijke bedrijventerreinen wordt gewerkt met een centraal systeem van straatnamen en bedrijfsverwijzing. Voor alle bedrijven op het bedrijventerrein is het mogelijk om de bedrijfsnaam op de verwijsborden te laten plaatsen. 

Voorwaarden

  • Bij nieuwbouw van een bedrijf, in combinatie met de aankoop van grond, wordt op verzoek de bedrijfsnaam toegevoegd aan het verwijssysteem. De kosten hiervoor vallen binnen de prijs van de grondaankoop.
  • Bestaande bedrijven kunnen eveneens een verwijzing laten aanbrengen of wijzigen. De kosten zijn in dit geval voor rekening van de aanvrager.
  • In alle gevallen zorgt de gemeente voor het leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen van de bebording.
  • De gemeente streeft naar eenduidigheid in de ‘lay-out’ van de naamvoering en kan de aanvraag hieraan aanpassen.
  • De borden blijven eigendom van de gemeente. De gemeente kan dan ook te allen tijde de bebording verwijderen of verplaatsen.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u in aanmerking komen voor een bedrijfsverwijzing? Vul dan het formulier "Aanvraag bedrijfsverwijzing" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een bedrijfsverwijzing.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.