Omgevingsvergunning milieu

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Een bedrijf heeft een omgevingsvergunning nodig als het bijvoorbeeld veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidsoverlast veroorzaakt.

Niet alle bedrijven hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Sommige bedrijven belasten het milieu veel minder. Zij hoeven alleen een milieumelding te doen. 

Aanvraag

Controleer via het Omgevingsloket online (OLO) of u een omgevingsvergunning milieu nodig heeft of een milieumelding moet doen.