Drachten-Azeven Zuid

Op economisch gebied werken de gemeenten Opsterland en Smallingerland samen binnen de Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten. Deze exploitatiemaatschappij heeft de bedrijvenparken Drachten-Azeven Zuid en Drachten-Azeven Noord in beheer.

Bezoekadres:
Gauke Boelensstraat 2 , 9203 RM Drachten
Postadres:
,
Google maps Drachten-Azeven Zuid

Bedrijvenpark Azeven Noord ligt op het grondgebied van de gemeente Smallingerland. Bedrijvenpark Drachten-Azeven Zuid is gelegen op grondgebied van de gemeente Opsterland en behelst 45 hectare netto bedrijventerrein. Het terrein is geschikt voor medium - en hightech productiebedrijven, groothandel, transport- en distributiebedrijven. De kavelgrootte varieert van 0,5 tot 6 hectare. Op de website van het bedrijvenpark treft u meer informatie aan. Op het bedrijvenpark Drachten-Azeven Zuid zijn nog enkele bouwkavels te koop. De oppervlakte van de beschikbare kavels varieert tussen de 0,5 tot circa 1,4 hectare.

Ligging en maten van de bouwkavels

Bekijk de ligging en maten van de bouwkavels.

Informeer naar uw mogelijkheden

Heeft u een belangstelling voor een kavel op dit moderne bedrijventerrein? Dan kunt u een gratis reservering plaatsen en in een later stadium een optie. Door de mogelijkheden van reserveringen en opties te benutten, kunt u rustig bekijken of uw plannen kunnen worden gerealiseerd voordat u tot definitieve aankoop overgaat. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Servicepunt ondernemers.