Vestigen en (ver)bouwen

 • Bouwkavels bedrijventerreinen

  Bent u op zoek naar een bedrijfslocatie die goed bereikbaar is? En vindt u een hoge kwaliteit van wonen en leven belangrijk? Dan is Opsterland een uitstekende keuze als vestigingsgemeente. Opsterland ligt aan de belangrijke verkeersaders A7 (Zaandam – Duitse grens) en de N381 (Drachten – Emmen).

 • Bestemmingsplannen

  In een bestemmingsplan zijn afspraken vastgelegd over het gebruik en bouwmogelijkheden van grond in een bepaald gebied.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bouwen, verbouwen, slopen, aanleggen van een in- of uitrit, kappen van een boom of veranderen van een monument heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

 • Omgevingsvergunning milieu

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. Een bedrijf heeft een omgevingsvergunning nodig als het bijvoorbeeld veel energie verbruikt, de lucht vervuilt of geluidsoverlast veroorzaakt.

 • Startende ondernemers

  Gaat u uw eigen bedrijf starten? Wellicht kan de gemeente iets voor u betekenen. U vindt hieronder informatie die voor u als starter van belang kan zijn.