Voucherregeling Ondernemend Opsterland 3.0

Via de gemeente Opsterland is een budget beschikbaar van in totaal € 40.000 voor vouchers aan Opsterlandse ondernemers voor de thema’s: Duurzaam ondernemen, Winkelscan, Samenwerking onderwijs en ondernemers, Export / import en Basisvaardigheden ondernemen. Met deze voucherregeling kunnen Opsterlandse ondernemers een bijdrage ontvangen voor de inzet van een expert op één van de genoemde thema’s om daarmee stimulansen te geven aan ontwikkelingen van hun bedrijf.

Voorwaarden

 • Het bedrijf / de organisatie moet gevestigd zijn in Opsterland.
 • De bijdrage dient te worden gebruikt voor de inhuur van een expert op het betreffende thema.
 • Een bedrijf / de organisatie kan maximaal gebruik maken van één voucher voor twee verschillende thema’s.
 • Het bedrijf / de organisatie dient zelf een gecertificeerde expert in te schakelen.
 • De voucher bedraagt 50% van de kosten van de expert met een minimum van € 200 en een maximum van € 2.000 (zie rekenvoorbeelden).
 • De inzet van de expert is uiterlijk afgerond op 31 december 2018.
 • Bedrijven / winkels kunnen ook gezamenlijk een aanvraag indienen.
 • Na afloop vult zowel de aanvrager als de expert een kort evaluatieformulier in.
 • Het voorschot op de subsidie bedraagt 75%, de resterende 25% wordt betaald nadat de evaluaties zijn ontvangen door de gemeente Opsterland.
 • De aanvragen worden behandeld op basis van binnenkomst.

Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • het project niet voldoet aan de gestelde voorwaarden;
 • het beschikbare budget van de gemeente is opgebruikt.

Aanvraag

Wilt u in aanmerking komen voor de Voucherregeling Ondernemend Opsterland 3.0? Vul dan het formulier "Aanvraag Voucherregeling Ondernemend Opsterland 3.0" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen').

Rekenvoorbeelden

Bedrijf A schakelt een expert in voor het thema Export. De offerte van de expert bedraagt € 6.000. De voucher bedraagt € 2.000.

Organisatie B stuurt een offerte van een expert naar de gemeente van € 350. Omdat de bijdrage van de gemeente 50% is met een
minimum van € 200, wordt de aanvraag niet gehonoreerd.

Winkelbedrijven X, Y en Z huren gezamenlijk een expert in voor het maken van een scan. De offerte is € 3.500. De gemeente draagt hierin 50% bij (= € 1.750).

Alle genoemde bedragen in deze flyer zijn exclusief btw.

Provinciale subsidies

Voor de thema’s Innovatie en HRM zijn provinciale subsidiemogelijkheden.

Vragen?

Voor vragen / opmerkingen over zowel de gemeentelijke als de provinciale subsidies kunt u contact opnemen met Sjouke van der Meulen, telefoon 06 - 51 54 48 98, sjouke.vander.meulen@opsterland.nl.