Ondernemerscoach

Op initiatief van de Ondernemers Kring Opsterland (OKO) en de gemeente Opsterland is de Ondernemerscoach gestart. Hier kunt u als ondernemer terecht voor hulp en advies.

Hulp en advies

Met de Ondernemerscoach biedt de gemeente Opsterland haar ondernemers een gratis probleemanalyse en een aanspreekpunt dichtbij.

Coaches

Er zijn drie Ondernemerscoaches beschikbaar. Dit zijn lokale ondernemers met kennis van zaken. De coaching blijft in principe beperkt tot 1 of 2 consulten. Daarbij is een analyse van de problematiek het onderwerp van gesprek. De ondernemer kan terecht voor een gedegen advies en waar nodig een doorverwijzing naar officiële instanties zoals een accountant, fiscalist, jurist, Kamer van Koophandel of bijvoorbeeld de NOM.

Vertrouwelijk

De Ondernemerscoaches hebben een vertrouwelijke rol en geheimhoudingsplicht. Ondernemers die gebruik willen maken van de Ondernemerscoach kunnen dat melden via economischezaken@opsterland.nl. Medewerkers van EZ van de gemeente maken voor de ondernemer een afspraak met de Ondernemerscoach.