Facturering

Wilt u een factuur sturen aan de gemeente? Facturen moeten aan een aantal (wettelijke) eisen voldoen. Ondermeer met het oog op de aftrek van BTW. Als uw factuur aan de eisen voldoet dan kunnen we deze tijdig en juist afhandelen. Ook kunnen we u beter te woord staan bij vragen of opmerkingen over uw factuur.

Voorwaarden voor aanlevering van de factuur

Adres

Stuur uw factuur naar het centrale adres van de gemeente: gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag of per e-mail naar facturen@opsterland.nl.

Gegevens

Vermeld de volgende gegevens op de factuur:

  • Naam van degene die bij u de bestelling heeft gedaan
  • Het opdrachtnummer (indien bekend) 
  • Een duidelijke btw-specificatie.

De factuur wordt getoetst aan de eisen die de belastingdienst aan de factuur stelt. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de belastingdienst.

Factuur aanleveren

Om uw factuur goed te kunnen verwerken vragen we u uw factuur op A4-formaat en geprint aan te leveren. Bij een factuur die bestaat uit meerdere pagina’s graag de pagina’s los aanleveren (dus niet geniet). U kunt uw factuur ook digitaal opsturen naar facturen@opsterland.nl.  Denk er daarbij om dat uw factuur een PDF-bestand is.

Btw-identificatienummer vermelden

Het btw-identificatienummer is het nummer waaronder u als ondernemer bij de belastingdienst staat geregistreerd. Een btw-identificatienummer heeft altijd 14 posities en begint in Nederland met NL, bijvoorbeeld NL001234567B01.

We kunnen uw factuur alleen in behandeling nemen wanneer deze voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Mocht u niet over een juiste factuur beschikken, dan kunt u een modelfactuur gebruiken.