Aanbesteden

De gemeente Opsterland kondigt al haar Europese en nationale aanbestedingen aan op www.tenderned.nl. Heeft u interesse om voor de gemeente Opsterland opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? Houd dan deze website in de gaten.

www.tenderned.nl

Wat is aanbesteden?

Bij een aanbesteding laat de gemeente geïnteresseerde partijen een aanbieding doen voor het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werken (of een combinatie hiervan). Daarnaast kan de gemeente met een aanbesteding minimaal drie en maximaal vijf geschikte partijen uitnodigen om een aanbieding te doen. Een aanbestedingsprocedure is een formeel proces waarbij aan de wettelijke eisen en de door de gemeente opgestelde voorwaarden moet worden voldaan.

Storingen inschrijven, aanmelden en uploaden TenderNed

 Er kan tijdens de piekuren (tussen 09.00 - 14.00 uur) niet altijd ingeschreven, aangemeld of geüpload worden in TenderNed. Wij adviseren u om TenderNed buiten deze piekuren te gebruiken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de servicedesk van TenderNed via telefoon 0800 836 33 76 of e-mail servicedesk@TenderNed.nl.

Inkoopkalender

Op de inkoopkalender worden de te verwachten aanbestedingen van de gemeente Opsterland aangekondigd.  Het gaat hier om zowel meervoudig onderhandse aanbestedingen als nationale en Europese aanbestedingen. Wanneer er nieuwe aanbestedingen op de inkoopkalender worden geplaatst, wordt dit voor Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) via Twitter bekendgemaakt. U ontvangt dit bericht wanneer u zich registreert op één van onderstaande Twitter-accounts:

https://twitter.com/opsterland

https://twitter.com/Owerf

https://twitter.com/westwerf