Terrasvergunning

Als u een bedrijf heeft en hierbij een terras wilt hebben dat op of aan de openbare weg is gelegen dan is dit toegestaan mits u aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Bijzonderheden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • het terras mag niet ontsierend zijn voor het straatbeeld;
  • het terras mag geen gevaar of hinder opleveren voor de omgeving;
  • het terras mag niet gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid;
  • er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers, invaliden- en kinderwagens.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan moet u een ontheffing aanvragen en wordt bekeken of u alsnog een terras kunt exploiteren. Voor inrichtingen waarvoor een Drank- en horecavergunning is vereist, moet het terras ook vermeld zijn/worden in de DHW vergunning

Meenemen

In uw aanvraag staat het volgende beschreven:

  • de plaats;
  • de data dat het terras open is (terrasseizoen);
  • gewenste openingstijden van het terras;
  • een situatieschets.

Daarnaast kunt u het volgende tonen:

  • een horecavergunning;
  • een identiteitsbewijs.