Ontheffing geluid

Organiseert u een feest of evenement waarbij veel geluid wordt gemaakt? Dan kunt u hiervoor ontheffing aanvragen bij de gemeente. Dit wordt meegenomen in de evenementenvergunning.

Bijzonderheden

Termijn

Wij ontvangen een voorlopige aanvraag graag minimaal acht weken van te voren. De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met acht weken.

Bezwaar of beroep

De gemeente kan de vergunning weigeren om de openbare veiligheid te beschermen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen zes weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Meenemen

Als u een evenementenvergunning wilt aanvragen, stuurt u de volgende gegevens op:

  • reden;
  • datum;
  • tijdstip;
  • omvang (aantal bezoekers).