Evenementenvergunning

Wilt u een activiteit of evenement organiseren? Vaak heeft u hier een vergunning voor nodig. Naast toestemming om ergens iets te organiseren heeft u vaak ook nog ontheffingen nodig voor bijvoorbeeld het schenken van alcohol of brandveilig gebruik van een tent.  

De gemeente is bij de meeste evenementen verantwoordelijk voor de veiligheid. Soms is er een evenementenvergunning nodig om ervoor te zorgen dat de organisator het evenement op een verantwoorde manier uitvoert. In andere gevallen is een melding klein evenement voldoende.

Voorwaarden

Melden van een klein evenement

Voldoet het evenement dat u organiseert aan de onderstaande voorwaarden, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. Een melding is dan voldoende.

  • Het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 500 personen.
  • Het evenement tussen 09.00 uur en 23.00 uur plaatsvindt.
  • Geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 7.00 uur en 23.00 uur.
  • Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid en geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • Er geen grote objecten worden geplaatst.
  • De organisator binnen vier weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

Aanvraag

De melding voor een klein evenement moet minimaal vier weken voor het evenement worden ingediend. De aanvraag evenementenvergunning moet minimaal acht weken voor het begin van het evenement ingediend worden. 

Direct regelen

Download de volgende formulieren: 

Wij kunnen u ook een formulier toesturen; stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@opsterland.nl.

Langskomen

Langskomen bij het Publiekscentrum op het gemeentehuis kan ook.

Gaat u ook alcohol schenken?

Als u een evenement organiseert buiten een horecabedrijf, dan heeft u ook een ontheffing van de Drank- en Horecawet nodig. Hiervoor kunt u de gegevens invullen op formulier voor de evenementenvergunning.

Voor het aanvragen van een  ontheffing van de Drank- en Horecawet bent u leges verschuldigd.

Brandveilig gebruik

Wanneer tijdens het evenement een tent of ander tijdelijk bouwwerk wordt geplaatst of gebruikt waar meer dan 50 personen in kunnen dan heeft u ook een vergunning voor brandveilig gebruik nodig. De gegevens hiervoor kunt u invullen op het formulier voor de evenementenvergunning.

Daarnaast moet u het volgende aanleveren:

  • Plattegrond met daarop aangegeven waar de nooduitgangen zijn en waar de brandblussers staan en waar de verplichting hangt/staat.
  • Situatietekening waar de tent/bouwwerk geplaatst wordt.
  • Certificaat (brandveiligheid) van de tent.

Voor het aanvragen van een vergunning Brandveilig gebruik bent u leges verschuldigd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.