Ontheffing alcohol schenken (art. 35 DHW)

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen, bijvoorbeeld voor Koningsdag. Met een ontheffing heeft u toestemming om iets te doen dat eigenlijk verboden is. U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal twaalf aaneengesloten dagen.

In veel gevallen heeft u ook een evenementenvergunning nodig. De ontheffing voor het schenken van alcohol maakt daar dan deel van uit. U hoeft dan geen losse ontheffing meer aan te vragen. U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken, zoals bier en wijn.

U heeft nodig:

  • verklaring Sociale Hygiëne
  • verklaring over waar, wanneer en op welke tijd u tijdelijk wilt schenken
  • de benoeming van de personen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol
  • naam, datum, plaats en woonadres van de personen.

Aanvragen

Voor meer informatie of een aanvraag kunt u contact opnemen met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222 of e-mail gemeente@opsterland.nl.