Beleidsthema's

Dit zijn de beleidsthema's voor 2016-2018.

Op basis van de evaluatie van het beleidsplan Economische Zaken 2013-2015, de ondernemerspeiling, het coalitieakkoord en actuele ontwikkelingen komen we tot onderstaande opsomming van belangrijke thema’s voor het nieuwe beleidsplan Economische Zaken:

  • versterken organisatiegraad ondernemers;
  • technologische vernieuwing;
  • samenwerking ondernemers / onderwijs / overheid (+ Participatiewet);
  • toekomstgerichte werklocaties (en werken in de wijk);
  • investeren in de drie kernwinkelgebieden;
  • exportbevordering;
  • verduurzaming van de economie;
  • dienstverlening gemeente Opsterland;
  • regionale samenwerking Zuidoost Friesland.