Economisch beleid

Ondernemers bepalen in Opsterland het economische beleid voor de komende jaren. Ter voorbereiding op het nieuwe beleidsplan zijn er in maart en april 2016 thema-avonden georganiseerd waar een aantal ondernemers en belangenbehartigers samen aan de slag gingen om de belangrijkste thema's te bepalen. Op 16 juni 2016 was er een evenement voor alle ondernemers: Ondernemend Opsterland 2.0. Tijdens deze avond zijn er thema-groepen gevormd die aan de slag gaan met de verschillende onderwerpen.