Digitale belastingaanslag

In 2018 krijgt iedere inwoner van Opsterland de gemeentelijke belastingaanslag op papier. Daarnaast kunt u de aanslagen ook digitaal ontvangen. Meld u daarvoor aan bij MijnOverheid, vink de gemeente Opsterland aan als organisatie waarvan u post wilt ontvangen en vul uw e-mailadres in. Vanaf 2019 ontvangen alleen inwoners zonder MijnOverheid de aanslagen nog op papier.

>>> Ga naar MijnOverheid

MijnOverheid

 

 

 

 

 

 

MijnOverheid vervangt het bestaande systeem voor digitale belastingaanslagen

Al een aantal jaren kunt u de gemeentelijke aanslagen digitaal ontvangen via onze website. Dat systeem komt te vervallen door de aansluiting bij MijnOverheid. Wilt u de aanslagen digitaal blijven ontvangen? Meld u dan aan bij MijnOverheid. 2018 is een overgangsjaar. U kunt de aanslag dit jaar daarom ook nog via onze website raadplegen

Inloggen

Alleen degene die de aanslag op zijn/haar naam heeft, kan inloggen met DigiD. Heeft u geen DigiD? Ga dan naar www.digid.nl/aanvragen om DigiD aan te vragen.

Documenten bekijken

Na het inloggen verschijnt er een overzicht van documenten van dit jaar en de jaren daarvoor. Voor het bekijken van sommige documenten heeft u Adobe® Reader® nodig. Heeft u geen Adobe® Reader®? U kunt het programma kosteloos downloaden.

Het overzicht toont de belastingaanslagen inclusief bedrag en taxatieverslagen. Het is géén overzicht van achterstallige betalingen. Informatie over (achterstallige) betalingen kunt u opvragen via het Publiekscentrum.

Nieuwe inwoners

Bent u in januari of begin februari vanuit een andere gemeente in Opsterland komen wonen? Dan is het mogelijk dat de aanslag pas later voor u klaarstaat. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.