Betaling regelen

Het betalen van de belastingaanslag kan via automatische incasso of met een acceptgiro.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u gemeentelijke belastingen betalen door middel van automatische incasso? Of wilt u uw automatische incasso van de gemeentelijke belastingen wijzigingen of stoppen? Vul dan het formulier "Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen').

Automatische incasso

Met een automatische incasso machtigt u de gemeente om het totaalbedrag in acht termijnen van uw bankrekening af te schrijven. U kunt een machtingskaart ophalen bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis. De automatische incasso vervalt als er twee keer niet kan worden afgeschreven. U ontvangt hierover een brief. Als u daarna weer via automatische incasso wilt betalen, moet u dit opnieuw aanvragen.

Acceptgiro

Heeft u aangegeven dat u uw Aanslag Gemeentelijke belastingen op papier wilt blijven ontvangen in plaats van digitaal? Dan krijgt u met uw papieren aanslag acceptgirokaarten meegestuurd. U moet het totaalbedrag in maximaal drie termijnen betalen. Op het aanslagformulier staat voor welke data u de termijnen moet betalen. Wilt u dat de gemeente automatisch het verschuldigde bedrag van uw rekening schrijft? Regel dan een automatische incasso.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.