Betaling regelen

Het betalen van de belastingaanslag kan via automatische incasso of met een acceptgiro.

Automatische incasso

Met een automatische incasso machtigt u de gemeente om het totaalbedrag in acht termijnen van uw bankrekening af te schrijven. U kunt een machtingskaart ophalen bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis. De automatische incasso vervalt als er twee keer niet kan worden afgeschreven. U ontvangt hierover een brief. Als u daarna weer via automatische incasso wilt betalen, moet u dit opnieuw aanvragen.

Acceptgiro

Heeft u aangegeven dat u uw Aanslag Gemeentelijke belastingen op papier wilt blijven ontvangen in plaats van digitaal? Dan krijgt u met uw papieren aanslag acceptgirokaarten meegestuurd. U moet het totaalbedrag in maximaal drie termijnen betalen. Op het aanslagformulier staat voor welke data u de termijnen moet betalen. Wilt u dat de gemeente automatisch het verschuldigde bedrag van uw rekening schrijft? Regel dan een automatische incasso.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.