Kwijtschelding belastingen aanvragen

Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. U hoeft dan slechts een deel of helemaal geen gemeentelijke belastingen te betalen.

Voorwaarden

U komt niet in aanmerking voor een kwijtschelding als:

 • u ondernemer bent mits er sprake is van een saneringsakkoord tussen de schuldenaar en alle schuldeisers.
 • u in het bezit bent van een auto die op het moment van het verzoek een waarde van meer dan €2269,- heeft, tenzij die auto absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep of in verband met invaliditeit;
 • u in het bezit bent van een eigen woning waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld;
 • u de aanslag langer dan drie maanden geleden betaald heeft;
 • het tegoed op al uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan het maandinkomen, waar u volgens de Participatiewet recht op heeft. Tel één maand huur en één maand ziektekostenpremie hierbij op (min de van toepassing zijnde toeslagen en correcties).

Bijzonderheden

Bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen zal ook rekening worden gehouden met de kostendelersnorm. Deze kostendelersnorm kan van invloed zijn op de berekening van de kosten van bestaan en op de berekening van de woonlasten. De kostendelersnorm houdt in dat er voortaan niet alleen gekeken wordt naar het inkomen van aanvrager en eventueel zijn of haar partner maar ook naar de gegevens van meetellende medebewoners die kunnen bijdragen in het levensonderhoud.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aanvragen? Vul dan het formulier "Verzoek om kwijtschelding belastingen" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Hoe lang duurt het?

Het invullen van het formulier duurt ongeveer 15 minuten.

Wat heeft u nodig?

Gegevens

Wij vragen u de volgende gegevens in te vullen:

Gegevens aanslag

 • aanslagnummer
 • belastingjaar

Gegevens aanvrager

 • voornaam en achternaam 
 • straatnaam en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • IBAN-nummer
 • burgerservicenummer
 • nationaliteit

Opleidingsgegevens

 • gegevens opleiding

Woongegevens

 • uw woonsituatie
 • de samenstelling van uw huishouden

Gegevens financiële situatie

 • de alimentatie
 • uw bank- en spaartegoeden en andere financiële middelen

Kwijtschelding voor waterschapslasten

Wilt u een aanvraag kwijtschelding voor waterschapslasten indienen? Ga dan naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor. Aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten worden los van elkaar beoordeeld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.