Kwijtschelding belastingen aanvragen

Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. U hoeft dan slechts een deel of helemaal geen gemeentelijke belastingen te betalen.

Sinds 1 januari 2017 wordt de berekening van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen weer door de gemeente zelf uitgevoerd. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Goed om te weten

U komt niet in aanmerking voor een kwijtschelding als:

 • u in het bezit bent van een auto die op het moment van het verzoek een waarde van meer dan € 2269,- heeft, tenzij die auto absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep of in verband met invaliditeit;
 • u in het bezit bent van een eigen woning waarvan de WOZ- waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld;
 • u de aanslag langer dan drie maanden geleden betaald heeft;
 • het tegoed op al uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan het maandinkomen, waar u volgens de Participatiewet recht op heeft. Tel één maand huur en één maand ziektekostenpremie hierbij op (min de van toepassing zijnde toeslagen en correcties).

Wat heeft u nodig?

Gegevens

Wij vragen u de volgende gegevens in te vullen:

Gegevens aanslag

 • aanslagnummer
 • belastingjaar

Gegevens aanvrager

 • voornaam en achternaam 
 • straatnaam en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • IBAN-nummer
 • burgerservicenummer
 • nationaliteit

Opleidingsgegevens

 • gegevens opleiding

Woongegevens

 • uw woonsituatie
 • de samenstelling van uw huishouden

Gegevens financiële situatie

 • de alimentatie
 • uw bank- en spaartegoeden en andere financiële middelen

Kwijtschelding voor waterschapslasten

Wilt u een aanvraag kwijtschelding voor waterschapslasten indienen? Ga dan naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor. Aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten worden los van elkaar beoordeeld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.