Betaling regelen

Het betalen van de belastingaanslag kan via automatische incasso of door het bedrag in termijnen over te schrijven. 
 

Aanvraag

Direct regelen

Met een automatische incasso machtigt u de gemeente om het totaalbedrag in tien termijnen van uw bankrekening af te schrijven. Wilt u gemeentelijke belastingen betalen door middel van automatische incasso? Of wilt u uw automatische incasso van de gemeentelijke belastingen wijzigingen of stoppen? Vul dan het formulier "Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

U kunt het totaalbedrag ook in maximaal drie termijnen betalen. Op het aanslagformulier staat voor welke data u de termijnen moet betalen. Vermeld bij uw betaling het aanslagnummer. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.