Betaling regelen

Het betalen van de belastingaanslag kan via automatische incasso of door het bedrag in termijnen over te schrijven. 
 

Aanvraag

Direct regelen

Met een automatische incasso machtigt u de gemeente om het totaalbedrag in tien termijnen van uw bankrekening af te schrijven. De automatische incasso vindt plaats op iedere laatste dag van de maand. Wanneer de incasso twee keer mislukt, dan komt deze te vervallen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren doordat er op het moment van afschrijven niet genoeg saldo op de rekening stond of de automatische incasso wordt zelf teruggehaald. Het openstaande bedrag moet op dat moment vóór de laatste vervaldatum betaald zijn (of als deze al is verstreken per direct).

Wilt u gemeentelijke belastingen betalen door middel van automatische incasso? Of wilt u uw automatische incasso van de gemeentelijke belastingen wijzigingen of stoppen? Vul dan het formulier "Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen" in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

U kunt het totaalbedrag ook in maximaal drie termijnen betalen. Op het aanslagformulier staat voor welke data u de termijnen moet betalen. Vermeld bij uw betaling het aanslagnummer. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.