Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.

Het Gebiedsteam ondersteunt vanuit de Wmo inwoners met:

  • meedoen in de samenleving;
  • dagbesteding;
  • zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen;
  • het leven met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen;
  • beschermd wonen en opvang.

Meer informatie

Heeft u vragen of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Gebiedsteam.