Wijziging eigen bijdrage Wmo

Mensen die hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ontvangen de rekening voor het betalen van de maandelijkse eigen bijdrage van het Centraal Administratiekantoor (CAK). 

Nieuwe taak gemeente 

Per 1 januari 2020 neemt de gemeente de administratie van aan- en afmelding voor de eigen bijdrage voor haar rekening. Door een landelijke storing heeft de verwerking van de administratie voor de eigen bijdrage vertraging opgelopen. Met terugwerkende kracht wordt de eigen bijdrage alsnog in rekening gebracht. De maanden april en mei worden daarbij kwijtgescholden vanwege de coronacrisis.

Controleer uw rekening

Mensen die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo ontvangen in september een brief en een rekening van het CAK. Controleer deze goed. 

Aanvraag wijziging

Direct regelen

Kloppen de gegevens niet? Vul dan het formulier 'Aanvraag wijziging eigen bijdrage Wmo' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Wilt u een wijziging doorgeven voor een cliënt? Vul dan het formulier 'Aanvraag wijziging eigen bijdrage Wmo, cliëntversie' in.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Of heeft u vanuit de Wmo tussen 1 januari en 31 augustus 2020 wel zorg en ondersteuning ontvangen, maar geen brief? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.