Sociaal Team Opsterland

Steeds meer mensen hebben te maken met een opeenstapeling van problemen. Deze problemen staan niet op zichzelf, maar versterken elkaar. Bijvoorbeeld werkeloosheid, relatieproblemen, psychische problemen, huurachterstand, schulden en/of verslaving.

Hulp bij zorgwekkende problemen

Een combinatie van problemen zorgt soms voor een zorgwekkende situatie. Met zoveel zorgen kunnen mensen vaak het overzicht op hun leven verliezen. Misschien herkent u dit en durft u geen hulp te vragen of heeft u hulp geweigerd. Omdat u zich schaamt voor de situatie, of omdat u zelf geen vertrouwen meer heeft in dat het beter kan worden.

Wat doet het Sociaal Team Opsterland?

Het Sociaal Team Opsterland krijgt van verschillende organisaties een signaal als er sprake is van een zorgwekkende situatie in de gemeente. Van de woningbouwvereniging bijvoorbeeld als er sprake is van huurachterstand en/of vervuiling of van de politie als er veel overlast geconstateerd wordt. Het Sociaal Team Opsterland probeert in zo’n geval met u in contact te komen en samen een oplossing te vinden.

Wij slaan met verschillende organisaties en hulpverleners de handen ineen. Het doel is om samen met u de juiste hulp te organiseren voor alle problemen die er spelen. Hiermee wordt gewerkt aan een betere situatie, zowel voor u als voor de omgeving en organisaties die overlast en/of hinder ondervinden. Alles is erop gericht om u weer uitzicht te geven op een betere toekomst.

Samenwerkende organisaties en hulpverleners

• Gebiedsteam Opsterland
• GGZ Friesland
• Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
• Nationale Politie
• Elkien
• WoonFriesland
• Team Werk en Inkomen Opsterland
• Zienn
• Kredietbank Nederland

Als het nodig is, worden ook andere organisaties en hulpverleners gevraagd om mee te helpen in het Sociaal Team Opsterland.

Durf te vragen!

Herkent u de voorbeelden die genoemd zijn en zit u zelf in een zorgwekkende situatie, of dreigt de situatie zorgwekkend te worden? Durf hulp te vragen! U kunt ook voor iemand anders hulp vragen. Bespreek uw zorgen met het Gebiedsteam van de gemeente. Het Gebiedsteam kan helpen en is onder andere de ingang naar het Sociaal Team Opsterland. U kunt het Gebiedsteam bellen, mailen of een brief sturen. Of u komt langs bij ons loket in Beetsterzwaag, Gorredijk of Ureterp.