Contact Gebiedsteam

Het Gebiedsteam van de gemeente geeft informatie, advies en ondersteuning bij ouder worden, zelfstandig wonen, (rouw)verwerking, mantelzorg, dagbesteding, opvoeden, gezins-/relatieproblemen en het op orde krijgen van de financiën. Eigenlijk kunt u met al uw vragen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt bij het Gebiedsteam terecht.

Contact en openingstijden

Bellen

U kunt van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur bellen naar (0512) 386 222.
Bel bij (levensbedreigende) spoedgevallen altijd het alarmnummer: 112

Een e-mail sturen

gebiedsteam@opsterland.nl

Langskomen

U kunt zonder afspraak binnenlopen bij onze loketten in Beetsterzwaag, Gorredijk en Ureterp.

Stuur post voor het Gebiedsteam naar:

Gemeente Opsterland
T.a.v. Gebiedsteam
Postbus 10.000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

 

Wat doet het Gebiedsteam?

In het Gebiedsteam werken consulenten die gespecialiseerd zijn in de WMO, jeugdhulp, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Onze consulenten geven informatie, advies en ondersteuning om u weer op weg te helpen.

Uw situatie bespreken

U bespreekt met de consulent wat er speelt en waaraan u behoefte heeft. Het is belangrijk dat u zelf zoveel mogelijk grip houdt op de situatie. Daarom kijken we altijd eerst naar wat u zelf kunt doen. Soms kunnen familie, vrienden of buren heel goed helpen. Als er meer ondersteuning nodig is, dan regelt het Gebiedsteam dat voor u. Bijvoorbeeld door vrijwilligers in te zetten of professionele zorg te regelen. Samen met de consulent bespreekt u wat voor u een goede oplossing is.

Ondersteuning tijdens het gesprek

Het is belangrijk dat u tijdens het gesprek met onze consulent zo goed mogelijk weet te vertellen wat er aan de hand is. Een familielid, vriend, buur of mantelzorger kan u daarbij helpen. Is er niemand die u tijdens het gesprek kan ondersteunen? Vraag dan gratis een vrijwilliger van Timpaan Welzijn, bel daarvoor met Tina Kraai, telefoon 06 - 51 20 34 28. Deze ervaren vrijwilligers zijn speciaal getraind om u te ondersteunen tijdens deze gesprekken.