Contact Gebiedsteam

Het Gebiedsteam van de gemeente geeft informatie, advies en ondersteuning bij ouder worden, zelfstandig wonen, (rouw)verwerking, mantelzorg, dagbesteding, opvoeden, gezins-/relatieproblemen en het op orde krijgen van de financiën. Eigenlijk kunt u met al uw vragen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt bij het Gebiedsteam terecht.

Contact en openingstijden

Let op! De loketten van het Gebiedsteam zijn Koningsdag 27 april en Hemelvaartsdag 10 mei en de dag daarna vrijdag 11 mei gesloten/telefonisch niet bereikbaar. 

Bellen

U kunt van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur bellen naar (0512) 386 222.

Een e-mail sturen

gebiedsteam@opsterland.nl

Langskomen

U kunt zonder afspraak binnenlopen bij onze loketten in Beetsterzwaag, Gorredijk en Ureterp.

Stuur post voor het Gebiedsteam naar:

Gemeente Opsterland
T.a.v. Gebiedsteam
Postbus 10.000
9244 ZP BEETSTERZWAAG

Is er sprake van een crisis?

Bel bij levensbedreigende situaties altijd het alarmnummer: 112

  • Met spoed jeugdhulp nodig? Bel Spoed4jeugd: 0800 - 776 33 45 (24/7)
  • Is er sprake van huiselijk geweld? Bel Veilig Thuis: 0800 - 20 00 (24/7)
  • Bij mishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, bel Fier Fryslân: 088 - 20 80 00 (24/7)
  • Denkt u aan zelfmoord? Bel de hulplijn Zelfmoord preventie: 113 (24/7)
  • Voor dag en nacht een luisterend oor belt u met Sensoor : 0900 - 07 67 of 058 - 213 20 00 (24/7)