Waarvoor is het Gebiedsteam?

Ook u kunt in de situatie komen dat u het even niet meer weet of iets niet meer zelfstandig kunt. Heeft u een zetje in de rug nodig, iemand die u helpt of gewoon een luisterend oor? Of is er iemand in uw omgeving om wie u zich zorgen maakt? Heeft uw kind, uw partner, ouder of goede vriend ondersteuning nodig?

Het Gebiedsteam van de gemeente geeft informatie, advies en ondersteuning bij:

  • opvoeden en opgroeien;
  • leven met een beperking;
  • gezins- en relatieproblemen;
  • ouder worden en zelfstandig blijven wonen;
  • (rouw)verwerking;
  • mantelzorg;
  • dagbesteding;
  • het op orde krijgen van de financiën.

Wat kunt u zelf doen?

Kijk eerst naar wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. Of waarmee familie, vrienden of buren u kunnen helpen. Lukt het niet om zelf, of met de hulp van anderen, een oplossing te vinden? Dan is het Gebiedsteam er voor u!

Contact

U kunt het Gebiedsteam bellen, mailen of een brief sturen. Of u komt langs bij ons loket in Beetsterzwaag, Gorredijk of Ureterp.