Waarvoor is het Gebiedsteam?

Ook u kunt in de situatie komen dat u het even niet meer weet of iets niet meer zelfstandig kunt. Heeft u een zetje in de rug nodig, iemand die u helpt of gewoon een luisterend oor? Of is er iemand in uw omgeving om wie u zich zorgen maakt? Heeft uw kind, uw partner, ouder of goede vriend ondersteuning nodig?

Het Gebiedsteam van de gemeente geeft informatie, advies en ondersteuning bij:

  • opvoeden en opgroeien;
  • leven met een beperking;
  • gezins- en relatieproblemen;
  • ouder worden en zelfstandig blijven wonen;
  • (rouw)verwerking;
  • mantelzorg;
  • dagbesteding;
  • het op orde krijgen van de financiën.

Wat kunt u zelf doen?

Kijk eerst naar wat u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. Of waarmee familie, vrienden of buren u kunnen helpen. Kijk ook op www.vraagwijzeropsterland.nl voor meer informatie over uw vraag. Lukt het niet om zelf, of met de hulp van anderen, een oplossing te vinden? Dan is het Gebiedsteam er voor u!

Contact

U kunt het Gebiedsteam bellen, mailen of een brief sturen. Of u komt langs bij ons loket in Beetsterzwaag, Gorredijk of Ureterp.