Column november - Elk kind moet kind kunnen zijn

Dit jaar is het dertig jaar geleden dat het Verdrag voor de Rechten van het Kind werd vastgelegd. Toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. In Nederland groeit ongeveer 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Deze week is er extra aandacht voor dit onderwerp tijdens de Week tegen Kindermishandeling.

Bij kindermishandeling denken we al snel aan geweld of seksueel misbruik. Maar er is ook sprake van kindermishandeling wanneer kinderen geen eten krijgen, uitgescholden worden door hun ouders of verzorgers, of verwaarloosd worden. En dat maakt het ook meteen zo lastig. Want wanneer spreken we van kindermishandeling en hoe kunnen anderen dit zien of merken?

Professionals werken met de Meldcode Kindermishandeling en huiselijke geweld. Daarmee hebben zij richtlijnen om alert te zijn en zorgvuldig te handelen als er iets mis is. Maar ook u als burger kunt iets doen om kindermishandeling te stoppen. Omdat u uw omgeving kent, weet wie in de buurt woont en misschien ongewoon gedrag opmerkt. Dat uw onderbuikgevoel zegt dat er iets niet pluis is.

Hoe lastig het ook is om uw vermoeden uit te spreken, bel met Veilig Thuis als u denkt dat een kind mishandelt wordt. U kunt bij Veilig Thuis (anoniem) advies vragen. Ook als u twijfelt! Want zelfs bij het kleinste vermoeden kunt u het verschil maken voor een kind. En dat is wat we in de wereld met elkaar hebben afgesproken dertig jaar geleden. Dat elk kind gewoon kind kan zijn.

Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag)

column