Taak en doel van de Adviesraad Sociaal Domein

Met ingang van mei 2018 heeft de gemeente Opsterland een Adviesraad voor het sociale domein. De Wmo-adviesraad en de CUMO zijn daarmee opgeheven.

De primaire taak van de Adviesraad is om vanuit het perspectief van gebruikers van voorzieningen, kwetsbare burgers en inwoners het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het gemeentelijk beleid op het sociaal domein. De Adviesraad Sociaal Domein zet zich in om te bevorderen dat het ondersteuningsaanbod optimaal aansluit bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van de inwoners van de gemeente Opsterland.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een eigen website, www.adviesraadsociaaldomeinopsterland.nlHier vindt u informatie over de samenstelling van de adviesraad, vergaderstukken en adviezen.

Vergaderingen worden ook op de gemeentelijke pagina in de Sa! gecommuniceerd. 

Adviesraad Sociaal Domein