Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

 • Woensdag 20 september 2017
 • 14.00 uur
 • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)
 1. VOV-2017-3751-02 - De Buorren 43, 8408 HH in Lippenhuizen - nieuwbouw van een woning
 2. VOV-2017-5669-02 - De Feart 39, 9247 CK in Ureterp - gevelwijziging
 3. OV-2017-5444-02 - Heawei 32, 8406 AW in Tijnje - het bouwen van een paardenschuur
 4. OV-2017-4795-02 - Hegedyk 54 in Luxwoude - het realiseren van een ligboxenstal en het verlengen van een wagenberging/schuur
 5. OV-2017-5793-02 - Jan Eisengastrjitte 10 t/m 48 (even) en 41 t/m 51 (oneven) in Gorredijk - nieuwbouw 26 woningen
 6. VOV-2017-5664-02 - Janssen-Stichting 13 in Nij Beets - de bouw van een logeerhuis bij de boerderij
 7. OV-2017-5666-03 - Mandefjild 15 in Bakkeveen - de nieuwbouw van een bedrijfswoning
 8. OV-2017-5655-03 - Meidoorn 10-16 in Beetsterzwaag - de nieuwbouw van gebouw W2 (woongebouw)
 9. OV-2017-5662-03 - Meidoorn 18-24 in Beetsterzwaag - de nieuwbouw van gebouw W3 (woongebouw)
 10. VOV-2017-5663-02 - Merkebuorren 69 in Wijnjewoude - het verbouwen van de woning
 11. OV-2017-5874-02 - Mientewei 2A A, 8401 AA  in Gorredijk - het plaatsen van een bijgebouw
 12. OV-2017-5831-03 - Opper Haudmare 42, 9241 HR in Wijnjewoude - het oprichten van een woning                 

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.