Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

Door de vakantieperiode kunnen er geen lokale commissies in de gemeente worden georganiseerd. In 2019 betreft dat de periode van week 31 t/m 34, van 29 juli tot en met 23 augustus.


  • Woensdag 17 juli 2019
  • 13.30 uur
  • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)

OV-2019-3487

Alde Dyk 14 inTerwispel

het plaatsen van 12 zonnepanelen in de voortuin 

VOV-2019-6158

Alde Dyk 62 in Terwispel

het bouwen van een bijgebouw

OV-2019-5262

Badweg 20 in Gorredijk

het omkleuren van Firezone naar Esso Express 

OV-2019-6191

Compagnonsfeart 49 in Hemrik

het verbouwen van de woonboerderij

OV-2019-6189

De Rusken 13 in Frieschepalen

uitbreiding woning 

OV-2019-6094

De Werf 1 in Gorredijk

de uitbreiding van een bedrijfspand 

OV-2019-5987

Dotterblom 5 in Lippenhuizen

het vergroten van een woning 

OV-2019-5949

Fûgelsang 19 D in Jonkerslân

plaatsen dakkapel op voorgevel

OV-2019-5652

Lege Kamp 50 in Ureterp

het bouwen van een nieuwe woning 

VOV-2019-5889

Nijefeansterwei 3 in Bakkeveen

verbeterplan woonboerderij 

OV-2019-5260

Schoolstraat 1 in Gorredijk

het vervangen van handelsreclame 

OV-2019-6110

Seagerij 11 in Terwispel

het oprichten van een woning

VOV-2019-6081

Skoalleane 41 in Ureterp

het bouwen van een vrijstaande woning 

OV-2019-6084

Tolleane 3 in Wijnjewoude

 plaatsen van een antenne-mast 

VOV-2019-6210

Tsjerkeleane 25 in Ureterp

het vergroten van een woning en bouwen schuur

OV-2019-6179

Warrewei 14 in Tijnje

het verbouwen van de loods 

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.