Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

  • Woensdag 25 juli 2018
  • 14.00 uur
  • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)
OV-2018-6215-02 buitenterrein rioolwaterzuivering Overtoom 6 te Gorredijk het opstellen van zonnepanelen 
OV-2018-6223-03 Bûtewei 37, 8408 HC te Lippenhuizen het bouwen van een woning 
OV-2018-6025-02 Domela Nieuwenhuisweg 4 in Nij Beets het plaatsen van een veranda 
OV-2018-6263-03 Kadastraal sectie G nummer 1457 te Lippenhuizen het plaatsen van een sanitairgebouw
OV-2018-5160-06 Kooiweg 18 in Nijeholtwolde nieuw/aanbouw bedrijfsgebouw 
VOV-2018-5963-02 Langewâl 12, 13 en 14  in Gorredijk slopen bestaande bebouwing en realiseren van nieuwbouw 
OV-2018-5363-05 Mandewyk 1 B in Bakkeveen uitbreiding loods
VOV-2018-6041-02 Nijewei 86 in Gorredijk het vergroten van een woning 
OV-2018-5640-02 Prandinga 1 in Oosterwolde het plaatsen van een blokhut-carport 
OV-2018-6109-02 Stokerij 101 in Gorredijk het plaatsen van een carport en erfafscheiding 
OV-2018-5645-02 Warrewei 43 in Tijnje het bouwen van een jongveestal 

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.