Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

 • Woensdag 18 april 2018
 • 14.00 uur
 • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)
 1. VOV-2018-3319-02 - Bûtewei 37 in Lippenhuizen - het bouwen van een woning
 2. OV-2018-2834-03 - Compagnonsfeart 34 in Hemrik - het herbouwen van de schuur
 3. VOV-2017-7623-02 - De Slûs 14 in Frieschepalen - nieuwbouw ligboxenstal 
 4. OV-2018-3221-02 - De Vlecke 72 in Gorredijk - het bouwen van een woning
 5. OV-2018-3554-02 - Heerenacker 1 t/m 23 (oneven) in Gorredijk - het na-isoleren van het bestaande hellende dak van 12 woningen 
 6. OV-2018-3556-02 - Heerenacker 26 t/m 36 (even) in Gorredijk - het na-isoleren van het bestaande hellende dak van 6 geschakelde woningen
 7. OV-2018-3555-02 - Heerenacker 38 t/m 44 in Gorredijk - het na-isoleren van het bestaande hellende dak van 4 geschakelde woningen 
 8. OV-2018-3539-03 - Hege Kamp 2 en 4, 20 en 22, 54 en 56 in Ureterp - het bouwen van drie 2 onder 1 kap woningen
 9. VOV-2018-3115-02 - Jarig van der Wielen Wei 1 in Bakkeveen - uitbreiding ligboxenstal
 10. VOV-2018-3333-02 - Kuiperslaan 22 in Beetsterzwaag - het vergroten van het hoofdgebouw
 11. VOV-2017-7208-02 - Langpaed 2 in Siegerswoude - het vergroten van een werktuigenberging/jongveestal
 12. VOV-2018-3210-02 - Nijewei 86 in Gorredijk - een aanbouw van de woning 
 13. OV-2018-3132-03 - Omgong 6 in Lippenhuizen - het realiseren van een dakkapel 
 14. OV-2018-3376-02 - Skoalplein 4 in Langezwaag - het vergroten van de woning
 15. VOV-2018-3549-02 - Tjalling Harkeswei 81 in Wijnjewoude - het bouwen van een bijgebouw voor opslag en kleinveestalling 
 16. OV-2017-2322-03 - Tjalling Harkeswei 92 in Wijnjewoude - het bouwen van een schuur 
 17. OV-2018-2603-03 - Tolheksleane 38 in Frieschepalen - het bouwen van een bijgebouw
 18. OV-2018-3522-03 - Weinterp 40 in Wijnjewoude - het isoleren en aanpassen van de buitengevels van de woning 
 19. OV-2018-3297-02 - Wetterwille 5 in Gorredijk - het plaatsen van een biomassa kachel in werkplaats 

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.