Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

  • Woensdag 18 december 2019
  • ochtend 9.00 uur
  • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)
Zaaknummer Locatie Omschrijving
OV-2019-9664 Brugslootweg 7 te Oldeholtwolde het vervangen van de bedrijfswoning 
OV-2019-9691 Grindweg 157A in Scherpenzeel het bouwen van een beheerderswoning
OV-2019-9706 Hegedyk 21 te Gorredijk het bouwen van een garage/berging
OV-2019-9662 Klidze-rjocht 5 te Langezwaag het vergroten van de ligboxenstal 
OV-2019-9394 Koefenne 6 te Beetsterzwaag verbouw bestaande schuur tot woonhuis
OV-2019-9632 Nieuweweg 64 te Noordwolde het bouwen van een garage/berging
OV-2019-9641 Rode Dorp 9 te Zandhuizen het plaatsen van een zorgunit 
VOV-2019-9572 Skoalleane 45 te Ureterp het bouwen van een nieuwe woning 
OV-2019-9692 Stûken 44 te Ureterp het plaatsen van een kozijn in de zijgevel 
OV-2019-8576 Vlaslaan en F Andreaelaan  te Beetsterzwaag bouwen  appartementen en rijwoningen
OV-2019-9688 Weinterp 78 te Wijnjewoude het bouwen van een bijgebouw


Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.