Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

 • Woensdag 13 juni 2018
 • 14.00 uur
 • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)
 1. OV-2018-4875-03 - Ald Duerswâld 2 in Wijnjewoude - het plaatsen van een chalet voor kinderopvang
 2. VOV-2018-4145-02 - Binnentroch 1 in Tijnje - het plaatsen van een dakkapel 
 3. OV-2018-4585-02 - Burg Selhorststraat 12 in Gorredijk - de verbouw van de huisartsenpraktijk + bergingen 
 4. OV-2018-4077-04 - Bûtewei 3 in Ureterp - het realiseren van een paardenbak met zes lichtmasten 
 5. VOV-2018-5082-02 - Dopheide 2 in Wijnjewoude -het bouwen van een houten tuinschuur
 6. VOV-2018-4952-02 - Dwersfeart 21 in Gorredijk - het vergroten van een woning en het oprichten van een bijgebouw 
 7. OV-2018-4817-03 - Jarig van der Wielen Wei 1 in Bakkeveen - uitbreiding van de ligboxenstal 
 8. OV-2018-4956-03 - Skoalleane 43 in Ureterp - nieuwbouw woning
 9. OV-2018-4968-03 - Tolleane 26 in Wijnjewoude - uitbreiding bedrijfspand
 10. OV-2018-3297-02 - Wetterwille 5 in Gorredijk - het plaatsen van een biomassa kachel in werkplaats 

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.