Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

  • Woensdag 19 september 2018
  • 14.00 uur
  • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)
VOV-2018-6257 Bûtewei 18 in Ureterp het plaatsen van een foliebassin
VOV-2018-6784 De Wissel 26 in Beetsterzwaag het vergroten van de woning 
OV-2018-6025 Domela Nieuwenhuisweg 4 in Nij Beets het plaatsen van een veranda 
VOV-2018-6648 Domela Nieuwenhuisweg 96 in Nij Beets het vergroten van de dakkapel 
OV-2018-6740 Duerswâldmer Wei 19 in Bakkeveen verbouw hoofdgebouw 
OV-2018-7220 Duerswâldmer Wei 8 te Bakkeveen een aanbouw van de woning
VOV-2018-6846 Fazant 7 in Ureterp plaatsen kantelbare en uitschijfbare antennemast 
VOV-2018-7086 Geawei 8 in Nij Beets het vergroten van de schuur 
OV-2018-7374 Gentiaan 17 in Wijnjewoude het bouwen van een vrijstaande woning 
OV-2018-6486 It Merkelân 21 in Beetsterzwaag het plaatsen van een dakkapel 
VOV-2018-6936 Klein Groningen 16 in Wijnjewoude uitbreiding woning 
OV-2018-6458 Kûpery 35 te Gorredijk het vervangen van de kapschuur 
OV-2018-5719 Lege Kamp 44 te Ureterp nieuwbouw vrijstaande woning 
OV-2018-6736 Rolbrêgedyk 39 in Tijnje het vernieuwen bovenbouw schuur 
OV-2018-6741 Tjalling Harkeswei 101 in Wijnjewoude een nieuwbouw loods
VOV-2018-7334 Weinterp 39 te Wijnjewoude de nieuwbouw van een woning 

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.