Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

  • Woensdag 4 december 2019
  • 13.30 uur
  • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)
Zaaknummer Locatie Omschrijving
VOV-2019-9021 Badweg 28 in Gorredijk het plaatsen van opslagunits 
VOV-2019-9173 De Bodding 1 in Frieschepalen het vergroten van de woning 
OV-2019-9303 De Buorren 88 in Lippenhuizen het oprichten van een woning
VOV-2019-8831 De Feart 16 in Ureterp de nieuwbouw van een woning 
OV-2019-9203 De Tsjoele 4 in Gorredijk het realiseren van twee kapschuren 
OV-2019-9241 Domela Nieuwenhuisweg 102 in Nij Beets het vervangen van de bestaande loods 
OV-2019-9088 Hege Kamp 44 in Ureterp het bouwen van een nieuwe woning
VOV-2019-9305 Ikesingel 25, 27 en 29 in Hemrik het bouwen van 3 vrijstaande woningen 
OV-2019-8595 It Merkelân 31 in Beetsterzwaag nieuwbouw woonhuis met berging/carport 
VOV-2019-9110 Langewâl 12 t/m 14 in Gorredijk slopen van panden en realiseren nieuwbouw 
VOV-2019-8974 Mjumster Wei 43A in Bakkeveen het bouwen van een nieuwe woning 
VOV-2019-5204 Roekebosk 8 in Beetsterzwaag verbouw vrijstaande woning 
OV-2019-9250 Volharding 7 in Tijnje het bouwen van een woning 
PRV-2019-8918 Mandewyk 18 in Bakkeveen het bouwen van een woning 
VOV-2019-7805 De Skeauwen 33 in Ureterp het vergroten van de woning 


Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.