Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

Door de vakantieperiode kunnen er geen lokale commissies in de gemeente worden georganiseerd. In 2019 betreft dat de periode van week 31 t/m 34, van 29 juli tot en met 23 augustus.


  • Woensdag 9 oktober 2019
  • 13.30 uur
  • Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag (gemeentehuis)

Zaaknummer

Omschrijving

Globale locatie

VOV-2019-7892-02

het plaatsen van een dakkapel - advies Welstandscommissie

De Tsjoele 8 te Gorredijk

OV-2019-7939-02

het vergroten van een bijgebouw - advies Welstandscommissie

Hegedyk 17 te Luxwoude

VOV-2019-7933-02

het bouwen van 4 twee onder één kapwoningen en 1 vrijstaande woning - advies Wel

Ikesingel 8, 10, 10A, 12 en 12A  te Hemrik

OV-2019-7914-03

het bouwen van een bijgebouw - advies Welstandscommissie

Alde Dyk 62 te Terwispel

OV-2019-7983-03

een aanbouw bij de woning - advies Welstandscommissie

Tolheksleane 71 te Frieschepalen

OV-2019-7966-03

het bouwen van een vrijstaande woning - advies Welstandscommissie

Spaltenbrêge 16 te Terwispel

OV-2019-8099-03

de verbouw van de woonboerderij - advies Welstandscommissie

Binnenwei 39 te Siegerswoude

VOV-2019-7898-03

de nieuwbouw van 8 woningen - advies Welstandscommissie

Swanneblom 5 t/m 19 te Lippenhuizen

OV-2019-7697-03

het wijzigen van de gevel - advies Welstandscommissie

Riperwei 17 te Tijnje

VOV-2019-6284-04

nieuwbouw woning - advies Welstandscommissie

Hegedyk 5 te Luxwoude

OV-2019-5949-02

plaatsen dakkapel op voorgevel - advies Welstandscommissie

Fûgelsang 19 D te Jonkerslân

OV-2019-5278-03

het aanpassen van de kozijnen - advies Welstandscommissie

Alde Leane 17 te Luxwoude

 

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken. Bel hiervoor met het Publiekscentrum, telefoon (0512) 386 222.