Verkoop openbaar groen

Inmiddels is het Project Snippergroen afgerond. Tijdens dit project werd openbaar groen verkocht. Sinds 1 maart 2017 is deelname aan het project onder de speciale projectvoorwaarden (o.a. lagere verkoopprijs) niet meer mogelijk. Toch kan aankoop van een stuk openbaar groen voor u van belang zijn. Hier vindt u meer informatie over de voorwaarden.

  • Verkoop openbaar groen en restgrond

    De openbare ruimte is bedoeld voor publieke voorzieningen waar alle inwoners gebruik van (kunnen) maken, bijvoorbeeld voor wegen/ straten, bermen en openbare groenvoorzieningen. Het openbaar groen maakt onderdeel uit van de openbare ruimte en is eigendom van de gemeente. Openbaar groen, dat een beperkte functie heeft voor de openbare ruimte en dat direct grenst aan een woonperceel, kan in aanmerking komen voor verkoop aan de eigenaar(-s) van dat perceel.