Subsidies en regelingen bouwen en wonen

De gemeente en andere overheden hebben diverse regelingen en subsidies die te maken hebben met (duurzaam) wonen.

 • Duurzaam bouwloket

  De gemeenten in Fryslân hebben samen een loket opgericht om inwoners te helpen hun woning te verduurzamen. Een loket waar u al uw vragen kunt stellen en waar informatie te vinden is over het verduurzamen van uw woning.

 • Gratis advies op maat voor nieuwbouwwoningen

  Koopt u als particulier een bouwkavel in Opsterland? Dan kunt u gratis advies krijgen over energiebesparende maatregelen voor uw nieuwe huis.

 • Regeling funderingsherstel

  De provincie Fryslân heeft een regeling voor funderingsherstel. De regeling is voor eigenaren van huizen met funderingsproblemen door paalrot.

 • Starterslening

  Starters een kans op de koopwoningmarkt geven, vindt de gemeente Opsterland erg belangrijk. Daarom bieden we de Starterslening aan. Daarbij werken we samen met de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

 • Zonneboilersubsidie

  Subsidie voor particuliere eigenaren van een bestaande of nieuw te bouwen woning voor de aanschaf van een zonneboiler. De subsidie is € 500,-.