Omgevingsvergunning

Voor bouwen, verbouwen, slopen, aanleggen van een in- of uitrit, kappen van een boom of veranderen van een monument heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Aanvraag

Controleer via het Omgevingsloket online (OLO) of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Vooroverleg met de gemeente

Voordat u de omgevingsvergunning definitief aanvraagt kunt u uw plannen tijdens een vooroverleg met de gemeente bespreken. Dit is een informeel en informatief gesprek met één van onze medewerkers. U legt uw plannen uit en onze medewerker kan u meteen een indicatie geven van de mogelijkheden en beperkingen. Zo weet u in één gesprek hoe kansrijk uw plan is en of u hiervoor een vergunning kunt krijgen. Een vooroverleg is niet verplicht. Toch raden wij u dit aan, zodat u niet tegen onverwachte zaken aanloopt tijdens uw vergunningsaanvraag.

Een vooroverleg kost € 107,80. Deze kosten worden in mindering gebracht op de legeskosten als u de aanvraag voor een omgevingsvergunning, zoals besproken in het vooroverleg, indient. Als tijdens het vooroverleg blijkt dat een vergunning niet haalbaar is, betaalt u eenmalig € 107,80.

Digitaal aanvragen

U kunt een omgevingsvergunning digitaal aanvragen via het Omgevingsloket online (OLO). Deze website loopt stapsgewijs door de vergunningaanvraag. U ziet meteen welke documenten u mee moet sturen.

Per post aanvragen

Stuurt u de aanvraag liever per post? Doorloop dan alle stappen op het Omgevingsloket online (OLO) en print het formulier uit. Stuur het formulier en alle bijlagen in viervoud op naar: Gemeente Opsterland, Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag.

Afhandeling aanvraag

Afhankelijk van uw aanvraag moet de gemeente een reguliere of uitgebreide procedure volgen. U hoort dit tijdens het vooroverleg. Als u geen vooroverleg heeft gehad staat dit in de ontvangstbevestiging op uw aanvraag. De aanvraag verloopt meestal via de volgende stappen:

  • U krijgt per e-mail en per brief een ontvangstbevestiging en uw aanvraag wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in de Sa!.
  • Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. U kunt dan de ontbrekende informatie aanleveren.
  • Uw aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen.
  • U hoort binnen 8 weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure) of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om ontbrekende informatie aan te leveren, wordt bij de beslistermijn opgeteld. Heeft u een complexer bouwplan, dan kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Het (ontwerp)besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in de Sa!. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Komen er geen bezwaren, dan is de vergunning na deze bezwaartermijn definitief.
  • Als de beslistermijn is verstreken en de gemeente heeft geen besluit genomen? Dan krijgt u bij een reguliere procedure automatisch de vergunning. Heeft de gemeente te laat of geen besluit genomen bij een uitgebreide procedure? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen of beroep instellen via de Wet dwangsom.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van verschillende factoren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de werkzaamheden die u wilt uitvoeren en de hoogte van de bouwkosten. In hoofdstuk 3 van de legesverordening vindt u een tabel met daarin alle voorkomende kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.