Gasloos bouwen per 1 juli 2018

Onlangs heeft het kabinet besloten dat vanaf 1 juli 2018 nieuw te bouwen woningen niet meer op het aardgasnet aangesloten mogen worden. Dit betekent dat aanvragen voor een omgevingsvergunning, die na 1 juli 2018 bij de gemeente Opsterland worden ingediend, hieraan moeten voldoen.

Informeren van betrokkenen

De landelijke wijziging heeft gevolgen voor iedereen die een woning wil gaan bouwen. Daarom heeft de gemeente Opsterland alle bij haar bekende betrokkenen hierover geïnformeerd. Maar niet alle nieuwbouwplannen en -ontwikkelingen zijn al bij de gemeente in beeld. 
 

Heeft u nieuwbouwplannen?

Bent u bezig met nieuwbouwplannen, dan adviseren wij u om u goed te laten voorlichten en met uw aannemer en installateur te kijken naar de mogelijkheden van aardgasloos bouwen. Denk hierbij ook aan mogelijke subsidieregelingen. Ga hiervoor naar Duurzaam Bouwloket | Gemeentekeuze.