Wonen, bouwen en verbouwen

 • Verhuizing doorgeven

  Komt u in Opsterland wonen of verandert u van adres in Opsterland? Meld dit dan bij de gemeente. Verhuist u naar een andere gemeente dan Opsterland? Meld uw verhuizing dan aan uw nieuwe gemeente.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bouwen, verbouwen, kappen van een boom of veranderen van een monument heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen heeft u ook voor het slopen een omgevingsvergunning nodig. In de meeste gevallen is hiervoor een sloopmelding voldoende.

 • Sloopmelding

  Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan moet u in de meeste gevallen een sloopmelding doen. In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig.

 • Asbest verwijderen

  U mag alleen asbest verwijderen na toestemming van de gemeente. U moet voor het verwijderen van asbest een sloopmelding doen en in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Bouwkavels

  Wilt u zelf een huis bouwen of laten bouwen in de gemeente Opsterland? In een aantal dorpen hebben wij bouwkavels te koop.

 • Handhaving en controle

  De gemeente controleert bedrijven en inwoners en houdt toezicht op bouw- en sloopwerkzaamheden, het verwijderen van asbest en het naleven van milieuregels.

 • Officiële bekendmakingen

  Hier vindt u alle actuele lokale bekendmakingen, zoals verleende omgevingsvergunningen, aangevraagde evenementenvergunningen, bestemmingsplannen, etc.

 • Ruimtelijke plannen

  In ruimtelijke plannen wordt vastgelegd hoe bijvoorbeeld een dorp, nieuwe woonwijk of het buitengebied er in de toekomst uit moet gaan zien. Een belangrijk ruimtelijk plan is het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan geeft aan waar mag worden gebouwd en op welke manier gronden en gebou­wen mogen worden gebruikt. In het plan kunt u terugvinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan.

 • Welstandscommissie

  De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

 • Subsidies en regelingen bouwen en wonen

  De gemeente en andere overheden hebben diverse regelingen en subsidies die te maken hebben met (duurzaam) wonen.

 • Verkoop openbaar groen

  Inmiddels is het Project Snippergroen afgerond. Tijdens dit project werd openbaar groen verkocht. Sinds 1 maart 2017 is deelname aan het project onder de speciale projectvoorwaarden (o.a. lagere verkoopprijs) niet meer mogelijk. Toch kan aankoop van een stuk openbaar groen voor u van belang zijn. Daarom willen wij u op deze wijze over de voorwaarden informeren. (vet en onder kop Verkoop openbaar groen)

 • Gemeentearchief

  De gemeente Opsterland beschikt over een gemeentearchief. Het archief geeft veel informatie over Opsterland en haar inwoners vanaf 1616.