Bijstandsuitkering

Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Als dat niet lukt en er zijn geen andere voorzieningen, dan helpt de gemeente u te zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden hebt kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering krijgen.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een bijstandsuitkering moeten uw inkomen en uw vermogen (en eventueel dat van uw partner met wie u samenwoont) onder bijstandsniveau liggen. Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld. Ook een auto of een huis wordt gezien als eigen vermogen. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent achttien jaar of ouder.
  • U woont in Nederland.
  • U komt niet voor een andere uitkering in aanmerking.
  • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen die niet in Nederland mogen verblijven.
  • Voor jongeren tot 27 jaar gelden aparte regels. Meer informatie hierover is te vinden op www.werk.nl.

Aanvraag

De bijstandsuitkering moet worden aangevraagd via www.werk.nl. Tegelijk met het aanvragen van de uitkering schrijft u zich als werkzoekende in bij het UWV Werkbedrijf. Het is belangrijk dat u zich direct inschrijft. De datum van inschrijving is namelijk van belang bij het bepalen van uw recht op een uitkering. Krijgt u binnen een week geen bericht van de gemeente Opsterland, neem dan contact op met het Publiekscentrum via telefoon (0512) 386 222.

Meenemen

Om uw recht op een uitkering vast te stellen, moet u een aantal gegevens verstrekken. Als uw aanvraag binnen is, krijgt u een uitnodigingsbrief. In deze brief staat precies welke gegevens u moet meenemen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum.

Tips

Kijk ook eens op www.antwoordopbijstand.nl.