Stemmen op 20 maart 2019

Woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en de leden van de algemene besturen van de Waterschappen. U ontvangt uiterlijk 22 februari 2019 twee stempassen.

Verkiezingen Provinciale Staten

U mag uw stem uitbrengen bij de verkiezing voor de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslân op 20 maart 2019 als u:

  • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
  • op de peildatum kiesgerechtigdheid (4 februari 2019) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeente Opsterland;
  • de Nederlandse nationaliteit hebt.

Waterschapsverkiezingen

U mag uw stem uitbrengen bij de verkiezing voor de leden van het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân op 20 maart 2019 als u:

  • die dag 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
  • op de peildatum kiesgerechtigdheid (4 februari 2019) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeente Opsterland.

Meenemen

Als u gaat stemmen neemt u mee:

  • uw stempas of stempassen
  • een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit wordt voor verkiezingen ook als een geldig document beschouwd.

Geen stempas ontvangen, wat moet ik doen?

Als u geen stempas heeft ontvangen of uw stempas kwijt bent, kunt u een nieuwe aanvragen. Dit kan tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur, bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis. Neem uw identiteitsbewijs mee. Uw oude stempas wordt ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden. Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen.