Aanplakborden verkiezingsposters

Door de gemeente staan 16 borden verspreid (in elk dorp 1) waar men de verkiezingsposters op kan plakken. De posters worden door de partijen geplakt. Voor de posters gelden geen eisen voor het formaat.

Plaats Adres
Bakkeveen Hoek Mjumsterwei / Nijebuorren (school De Oanrin)
Beetsterzwaag Hoek Commissieweg / It Merkelân
Frieschepalen Hoek Tolheksleane / De Kolk, op het grasveld bij de school
Gorredijk Hoek Stationsweg / H. Ringenoldusstrjitte
Hemrik Hoek Binnenwei / Ikesingel
Jonkerslân Hoek Fûgelsang / Jelle Beenenwei
Langezwaag Hoek De Klamp / De Finne, op het grasveld bij de school
Lippenhuizen Hoek De Buorren / Bûkenhage, ter hoogte van de kerk
Luxwoude Bij viaduct A7
Nij Beets Van den Bruggenstrjitte, bij school de Jasker
Olterterp Aldhôf, bij voormalige zuivelfabriek
Siegerswoude Hoek Foarwurk / Bremerwei (shared space kruispunt)
Terwispel De Streek, net voor de school
Tijnje Breewei, bij het parkeerterrein van de sportvelden
Ureterp Hoek Weibuorren / De Gilden
Wijnjewoude Hoek Merkebuorren / te Nijenhuiswei